UPĀJU RETRĪTS. DALĪBA ATSEVIŠĶOS RITUĀLOS. RITUĀLI SENČIEM. RITUĀLU KOMPLEKSS, DOMĀTS VIENAM MIRUŠAJAM RADINIEKAM – Šivas Centrs
Notikumi Ziņas

UPĀJU RETRĪTS. DALĪBA ATSEVIŠĶOS RITUĀLOS. RITUĀLI SENČIEM. RITUĀLU KOMPLEKSS, DOMĀTS VIENAM MIRUŠAJAM RADINIEKAM

Šogad visi gribētāji var piedalīties senčiem veltītajā Rituālu kompleksā, kurš sastāv no 3 etapiem un notiks 17. un 18. augustā, Apšuciemā, Upāju Retrīta ietvaros.

Piedāvātais Rituālu komplekss ir domāts vienam mirušam radiniekam un skaitās izpildīts, ja visi trīs etapi ir paveikti. Ja esat iesākuši šo procesu, bet neesat pabeiguši, tad varat piedalīties rituālā, kas vēl nav paveikts.

Iepriekšējs pieraksts nav nepieciešams. Apmaksa par dalību uz vietas mūsu darbiniekam skaidrā naudā pirms rituāliem.

Dalības maksa Rituālu kompleksā 162.00 EUR.
Dalības maksa katrā Rituālā atsevišķi 54.00 EUR.

INFORMĀCIJA PAR RITUĀLU ETAPIEM UN TO NOVADĪŠANAS LAIKIEM:

🔹 NĀRĀJANA BALI RITUĀLS MIRUŠO TUVINIEKU DVĒSELĒM – 17.08.2019., sestdien, plkst. 11:00. Ilgums 2 stundas. Vada Andrejs un Atis.

Nārājana Bali rituālu veic gadījumā, ja tuvinieks ir miris priekšlaicīgā vai nedabīgā nāvē. Laba nāve ir kad cilvēks nomirst sirmā vecumā, bez nopietnām veselības problēmām pie pilna saprāta nebaidoties no nāves. Ja nāve iestājās smagas slimības, avārijas, nelaimes gadījuma, vardarbības dēļ, tad Dvēselei pietrūkst enerģijas, lai uzzsāktu ceļu uz Pitru Loku. Dvēsele iestrēgst, šādu dvēseli sauc par Prētu. Prētas rada sekojošas situācijas:

* ja ģimenē ir strīds par mantojumu;
* ja vienai sievietei vai vīrietim ir bērni no dažādiem partneriem;
* notiek spontāns aborts, vai veic apzinātu abortu;
* kāds ģimenē aizraujas ar sekojošiem netikumiem, smēķē, lieto alkoholu, narkotikas, spēlē azartspēles un zaudē;
* vienā ģimenē esošiem bērniem ir ļoti atšķirīgi likteņi, vienam dzīvē veicas, otram nē;
* pēkšņa labklājības zaudēšana;
* dabīgā ceļā neizdodas ieņemt bērnu;
* cilvēks zaudē vai nevar atrast dzīves jēgu;
* dabā ir gadalaikam neatbilstoši laika apstākļi;
* darbs un bizness nedod plānoto rezultātu;
* jābrauc prom no pilsētas vai valsts, lai nopelnītu;
* dzimtā slimo ar vienām un tām pašām slimībām;
* saslimst ar neārstējamām slimībām;
* cieš no uguns nelaimes vai kara;
* strīdas ēdiena pagatavošanas vai ēšanas laikā;
* neciena vecākus vai neciena cienījamus un godājamus cilvēkus;
* cilvēka daba ir agresīva un neiecietīga.

Prēta pati nav spējīga atrisināt savu problēmu, tāpēc tā par sevi atgādina un lūdz palīdzību iepriekš minētos veidos. Tiklīdz šī palīdzība ir sniegta, tā lēnam un pakāpeniski atrisinās iepriekš minētās situācijas. Lai palīdzētu šādai Dvēselei pārvarēt negatīvo Karmu, kura ir cēlonis situācijai, kad Dvēsele pēc nāves pati nespēj nonākt līdz Pitru Lokai, veic īpašu rituālu kopumu, kuru sauc par Nārājana Bali. Šis rituāls sastāv no Šrāddha Pūdžas, Tarpana Pūdžas un īpašas Homas.

🔹 DAHA SANSKARA – 18.08.2019., svētdien, plkst. 12:00. Ilgums 1 stunda 30 min. Vada Andrejs.

Daha Sanskara un Ekadištha Šrāddha ir jāveic, lai pabeigtu savu tuvinieku izvadīšanas rituālus. Daha Sanskāra rituālu veic kremācijas laikā. Tas ir ļoti svarīgs un nozīmīgs rituāls, ar kura palīdzību mirušā dvēselei tiek dots pareizs virziens, nepieciešamā enerģija, aizsardzība un pieaicināts Pušāna Devata, kurš pavada dvēseli līdz mājvietai, kur tā uzturēsies līdz nākošai reinkarnācijai vai arī pavada dvēseli līdz Brahmana Pēdām, kur tā sasniegs atbrīvi. Cilvēkam mirstot, visai enerģijai ir jāpamet fiziskais ķermenis un materiālā pasaule, tad smalkais ķermenis var sākt savu ceļu uz Pitru Loku. Nāves laikā ļoti svarīga ir uzmanības koncentrēšana uz Brahmanu, jo Prāna, enerģija seko uzmanības koncentrācijai. Visas pieķeršanās materiālajai pasaulei, tai skaitā arī fiziskam ķermenim ir šķērslis nāvei. Ja mirušais nav kremēts, tad daļa no Prānas, kura atbild par ķermeņa sadalīšanos paliek piesaistīta pie fiziskā ķermeņa tik ilgi kamēr tas sadalās. Ar Daha Sanskāra rituālu mirušā dvēseles uzmanība tiek virzīta pie Dieva, tā atbrīvojot no pieķeršanās materiālajai pasaulei.

🔹 EKADIŠTHA ŠRĀDHA – 18.08.2019., svetdien, plkst. 14:30. Ilgums 1 stunda 30 min. Vada Andrejs.

Pēc nāves dvēselei ir nepieciešams izveidot smalko ķermeni, kuru sauc par Prētu, kamēr tas nav izveidojies, tikmēr dvēsele nespēj uzsākt savu ceļu uz Pitru Loku, bet paliek piesaistīta materiālajai pasaulei, šādu dvēseli sauc par Bhūtu
( spoku). Lai izveidotos smalkais ķermenis ir nepieciešama enerģija, kuru nodrošina dvēseles barošanas un slāpju veldzēšanas rituāli – Šrādha un Tarpana.

Jums arī var patikt