Atsauksme par Satsangām “Pratima Joga” un “Murti Joga” – Šivas Centrs

Atsauksme par Satsangām “Pratima Joga” un “Murti Joga”

Vēstulīte tiem, kas vēl nav piedalījušies Murti Jogas vai Pratima Jogas nodarbībās Šivas
centrā, Ludmilas vadībā. Apmeklēju šīs nodarbības jau ilgāku laiku, tādēļ atļaujiet dalīties
savās pārdomās.

Šiva māca, ka Joga ir prakse. Kāda sākuma, Devas attēlošana uz zīda, papīra vai
veidošana no māla – tā ir patiešām efektīga Joga praksē. Iedrošinājums: pamēģiniet! Nav
jābūt apveltītam ar speciālu talantu, tas nepavisam nav tik svarīgi. Un tas nav galvenais.
Vajadzīga tikai uzdrīkstēšanās, vēlēšanās pilnveidot savu dzīvi. Tātad vispirms – atnāciet!
Visu nepieciešamo darbam Ludmila jau būs sagatavojusi – Jūsu rīcībā būs krāsas,
instrumenti, arī zīmējums jau būs Jūsu priekšā, tāpat Devas attēls ka paraugs.

Kā māca Šiva – Joga nav sacensības, nevienam nav jābūt labākajam, nav jārada
skaistākais zīmējums vai veidojums. Par to vispār nav jādomā. Ludmilas padoms –
atbrīvot sevi, ļauties šai enerģijai ar mieru un mīlestību. Lai kāds arī būs rezultāts, tas būs
labs. Svarīga ir mūsu labā griba. Un, ja reiz enerģija ir ieguldīta, būs arī rezultāts.
Nebēdājiet, ja sākumā varbūt nav ne jausmas, kā iesākt: brīdī, kad sāksiet srādāt, Jūsu
roku jau vadīs pati Deva izejot no Jūsu apziņas šībrīža iespējām. Ludmila ar savu
profesionalitāti un bagāto praktisko pieredzi Indijā Jūs ievedīs šīs Devas pasaulē,
interesanti pastāstīs mītus vai aprakstīs šīs Devas būtību, izpausmi. Ludmila neliedz ne
padomu, ne praktisku palīdzību. Kas tad būs noticis? Jūs būsiet atnācis uz satikšanos. Uz
satikšanos ar Devu, savu skolotāju un…sevi.

Šiva nenoguris atkārto, ka mūsu dzīve ir mūsu apziņas atspoguļojums. Šī ir tā lielā iespēja
ieraudzīt no malas paša apziņu! Mēs varam sevi neieraudzīt spogulī, bet nevaram sevi
noslēpt zīmējumā. Pratima vai Murti – tas ir tests mūsu apziņas stāvoklim un reizē arī
atskaites punkts. Jo šeit savā darbā mēs ieraugām šī konkrētā Sākuma enerģijas izpausmi
sevī uz doto brīdi. Bet galvenais, ka šis mūsu zīmējums nav sastindzis stāvoklis laikā un
telpā. Tā ir iespēja pastāvīgai sevis pilnveidošanai un līdz ar to savas dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Laiks iet, un strādājot ar savu apziņu, mēs pāraugam savu Pratimu. Un
iespējams, zīmējot to vēlreiz pēc gadiem, kaut arī tas pats zīmējums, tomēr tas būs jau
pavisam cits.

Mēs esam atnākuši, lai saņemtu dāvanu – lielu un nenovērtējamu labvēlības dāvanu.
Varam šeit sēdēt uz paklājiņa un sarunāties ar Devu, iepazīt viņu tuvāk. Tā ir iespēja uz
brīdi aiziet no savām zemes lietām uz kādu līdz šīm maz pazīstamu bezgalīgi jaudīgu un
interesantu pasauli. Tā ir dāvana sev un reizē citiem uz mūžu – kā saka Ludmila – šī Deva
paliek kā nospiedums mūsu apziņā, to aiznesam sev līdz un tā vienmēr ir ar mums.
Ludmila saka – apskatot Devas attēlu, mēs arī varam ar viņu iepazīties, bet viņu zīmējot
mēs iedziļināmies katrā viņas raksturīgajā detaļā, burtiski cm pa cm iepazīstot šī sākuma
savdabību un likumsakarības.

Ielaižot Devu savā apziņas telpā, mēs nodibinām ar viņu saikni. Un te notiek galvenais –
atgriezeniskā reakcija. Deva kļūst par mūsu sabiedroto un palīgu, atklājot savu
daudzveidību un burvību, un dodot zināšanas. Ja mūsu apziņā būs šī Deva, šis konkrētais
Sākums, šī enerģija, tā neizbēgami agri vai vēlu izpaudīsies arī dzīvē. Jo tai būs
rezonanses iespēja mūsu apziņā – pēc Šivas mācītā, ka līdzīgais pievelk līdzīgu.

Tuvākajās sestdienās šajās nodarbībās paredzēts Rangoli zīmējumu cikls ar flomasteriem
uz papīra lapas, kas veltīts Devai Lakšmi. Piesaistot savai apziņai visu labo un skaisto, ko
dod Lakšmi, to gūsim arī dzīvē! Lai veicas!

Liels paldies Šivam, Šivas centram un personīgi Ludmilai par šādu brīnišķīgu iespēju!

Inguna.