Šivas Centra Noteikumi un Nosacījumi („Vienošanās”) – Šivas Centrs

Šivas Centra Noteikumi un Nosacījumi („Vienošanās”)

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Noteikumus un Nosacījumus („Vienošanās”, „Noteikumi un Nosacījumi”) pirms izmantojat shiva.lv, ko pārvalda SIA Amritas Avots („mēs”, „mūsu”, „mūs”, „mums”). Šī Vienošanās izklāsta juridiski saistošos noteikumus un nosacījumus tam, kā jūs izmantojat Vietni shiva.lv. Jebkādā veidā piekļūstot Vietnei vai izmantojot Vietni, tai skaitā, bet ne tikai, apmeklējot vai pārlūkojot Vietni, vai arī pievienojot saturu vai citus materiālus Vietnei, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un Nosacījumiem. Treknrakstā norādīti atrunātie noteikumi , ko satur šī vienošanās.

Intelektuālais Īpašums
Vietne un tās oriģinālais saturs, rīki un funkcijas pieder SIA Amritas Avots, un tās ir aizsargātas ar starptautiskajiem autortiesību, preču zīmju, patentu, tirdzniecības noslēpumu un citiem intelektuālā īpašuma vai īpašuma tiesību likumiem.

Piekļuves Pārtraukšana
Mēs varam pārtraukt jūsu piekļuvi Vietnei bez iemesla vai brīdinājuma, kas var izraisīt visas ar jums saistītās informācijas zaudēšanu un iznīcināšanu. Visi šīs Vienošanās nolikumi, kuriem pēc savas būtības jāturpina pastāvēt pēc piekļuves pārtraukšanas, turpinās pastāvēt pēc piekļuves pārtraukšanas, tai skaitā bez ierobežojuma īpašumtiesību noteikumi, garantijas atrunas, kompensācijas, kā arī atbildības ierobežojumi.

Saites Uz Citām Vietnēm
Mūsu Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, kuras nepieder SIA Amritas Avots vai neatrodas SIA Amritas Avots pārvaldībā. SIA Amritas Avots nepārvalda un neuzņemas atbildību par trešo pušu vietņu un pakalpojumu piedāvāto saturu, privātuma politikām vai praksēm. Ļoti iesakām izlasīt visu jūsu apmeklēto trešo pušu vietņu noteikums un nosacījumus, kā arī privātuma politikas.

Piemērojamā Likumdošana
Šī Vienošanās (un visi turpmākie noteikumi, politikas vai vadošie norādījumi, kas tiks iekļauti atsaucoties uz to) tiek regulēti un izskaidroti saskaņā ar Latvijas likumdošanu, neīstenojot principus, kas neatbilst likumam.

Vienošanās Izmaiņas
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt vai aizstāt šos noteikumus un nosacījumus, publicējot atjauninātos noteikumus Vietnē. Turpinot izmantot Vietni pēc jebkādu šādu izmaiņu ieviešanas, jūs pieņemat jaunos Noteikumus un Nosacījumus. Lūdzu, periodiski izskatiet, vai šī Vienošanās nav mainīta. Ja nepiekrītat kaut kam šīs Vienošanās saturā vai kādai no šīs Vienošanās izmaiņām, neizmantojiet šo Vietni, nepiekļūstiet šai Vietnei, neturpiniet piekļūt šai Vietnei vai arī uzreiz pārstājiet jebkāda veida šīs Vietnes izmantošanu.

Sazinieties Ar Mums
Ja jums rodas kādi jautājumi par šo Vienošanos, lūdzu, sazinieties ar mums.