Privātuma Politika

Privātuma Politika
Lai noformētu pasūtījumu mūsu vietnē shiva.lv, vispirms nepieciešams reģistrēties. Personīgā informācija, ko mums nodrošina pircējs, netiks nodota trešajām pusēm bez pircēja piekrišanas, kā arī netiks izmantota citiem nolūkiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar pircēju. Mēs īstenojam daudzus drošības pasākumus, lai garantētu pircēja personīgās informācijas drošību, kad jūs noformējat pasūtījumu, kad ievadāt vai nodrošināt mums savu personīgo informāciju vai arī kad piekļūstat savai personīgajai informācijai.

Mums nav nepieciešams, lai pircējs nodrošina finanšu informāciju. Mums ir nepieciešami tikai personīgie dati, kas tiek izmantoti preču piegādes dokumentu noformēšanai. Visu atbildību par finanšu informācijas drošību uzņemas maksājumu nodrošināšanas starpnieks. Lai ievadītu finanšu informāciju, pircējs tiks pāradresēts uz lapu, ko aizsargā SSL sertifikāts (Secure Sockets Layer – drošligzdu slānis). Pēc darījuma pabeigšanas informācija par kredītkartēm, personīgie identifikācijas kodi un cita finanšu informācija netiks saglabāta mūsu serveros.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju?
Vispārīgā informācija par jums var tikt izmantota arī periodiskai e-pasta ziņojumu nosūtīšanai.

Jūsu norādītā e-pasta adrese var tikt izmantota ne tikai, lai nosūtītu jums informāciju un atjauninājumus, kas attiecas uz jūsu pasūtījumu, bet arī lai laiku pa laikam nosūtītu jaunumus no mūsu uzņēmuma, atjauninājumus, kā arī informāciju par produktiem un pakalpojumiem. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no turpmākas mūsu e-pasta ziņojumu saņemšanas – katra mūsu e-pasta ziņojuma beigās ir norādīta detalizēta informācija, kā to var izdarīt.

Vai mēs izmantojam sīkfailus?
Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir nelieli faili, kurus vietne vai tās pakalpojumu nodrošinātājs ievieto jūsu datora cietajā diskā, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu (ja to ļauj izdarīt jūsu datora personīgie iestatījumi). Šie faili dod iespēju vietnes vai pakalpojumu sniedzēja sistēmām atpazīt jūsu pārlūkprogrammu un iegaumēt noteiktu informāciju. Mēs izmantojam sīkfailus, lai tie palīdzētu mums atcerēties un apstrādāt jūsu iepirkumu groza saturu.

Vai mēs atklājam kādu informāciju trešajām pusēm?
Mēs nepārdodam, netirgojam un citādi nenododam trešajām pusēm informāciju par pircējiem. Tas neattiecas uz trešajām pusēm, kuras palīdz mums pārvaldīt mūsu tīmekļa vietni, veikt biznesa darbības vai apkalpot jūs, ja šīs puses piekrīt ievērot attiecīgās informācijas konfidencialitāti. Tomēr mēs paturam tiesības izmantot dažu veidu informāciju gadījumos, kad uzskatām to par nepieciešamu, lai ievērotu likumu, lai realizētu mūsu vietnes politikas, vai arī lai sargātu mūsu vai kāda cita tiesības, īpašumu vai drošību.

Vispārīgā informācija, ko nevar personīgi identificēt ar pircēju, var tikt sniegta trešajām pusēm, lai to izmantotu statistikai, mārketingam un dažādu pakalpojumu sniegšanai.

Trešo pušu saites
Reizēm varam izvietot savā tīmekļa vietnē saites uz trešo pušu produktiem vai pakalpojumiem. Šīs trešās puses darbojas atbilstoši savām, ar mums nesaistītām, Privātuma Politikām. Līdz ar to mums nav atbildības un saistību attiecībā uz šo trešo pušu saturu un darbībām. Neskatoties uz to, mums ir svarīgs savas vietnes tēls, tādēļ mēs izskatīsim visas iespējamās sūdzības un ieteikumus par citu, ar mums saistītu, vietņu darbu.

Tiešsaistes režīmam paredzēta Privātuma Politika
Tiešsaistes režīmam paredzētā Privātuma Politika attiecas tikai uz informāciju, kas apkopota mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas laikā, un neattiecas uz bezsaistē ievākto informāciju.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi
Lūdzu, iepazīstieties arī ar vispārīgajiem noteikumiem un informāciju, kas izvietota mūsu vietnē sadaļā Noteikumi un Nosacījumi, kurā atspoguļoti galvenie vietnes darbības principi, kā arī noteikumi, tiesības un saistības, kas regulē mūsu vietnes darbību.

Jūsu piekrišana
Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat mūsu Privātuma Politikai.

Izmaiņas Privātuma Politikā
Ja izlemsim veikt kādas izmaiņas spēkā esošajā Privātuma Politikā, publicēsim attiecīgās izmaiņas šajā sadaļā.

Kontakti
Ja jums radušies kādi jautājumi, kas attiecas uz mūsu Privātuma Politiku, sūtiet tos uz mūsu e-pasta adresi: info@shiva.lv.