Специальные Пранаямы, Мудры и Дхьяны для улучшения и создания отношений, избавления от проблем, возникших в результате неудачных отношений, для улучшения гинекологического и андрологического здоровья. Все Мармы для носа (часть 3-я) – Šivas Centrs

Speciālās Prānājāmas, Mudras un Dhjānas attiecību uzlabošanai un veidošanai, atbrīvošanai no problēmām, kas radās neveiksmīgu attiecību rezultātā, ginekoloģiskās un androloģiskās veselības uzlabošanai. Visas Marmas degunam (3. daļa)

x

Pierakstīties jaunumiem