Как избавиться от душевной, психологической и эмоциональной боли. Специальная Дхьяна. В рамках курса “как избавиться от горя, страдания, душевной и физической боли” – 17.07.2020 (часть 38-я) – Šivas Centrs

Kā atbrīvoties no dvēseliskām, psiholoģiskām un emocionālām sāpēm. Speciāla Dhjāna. Kursa “Kā atbrīvoties no bēdām, ciešanām, garīgām un fiziskām sāpēm” ietvaros - 17.07.2020 (38. daļa)

x

Pierakstīties jaunumiem