Джйотиша Веда с Шива Вакья Сиддха Баба. Онлайн – вебинар курс. Лекции – демонстрации – консультации. Грахи – глубокое погружение. Будха и Гуру (часть 29-я) – Šivas Centrs

Džjotiša Vēda ar Šiva Vākja Siddha Baba. Online – vebināru kurss. Lekcijas – demonstrācijas – konsultācijas. Grahas – dziļa izzināšana. Budha un Guru (29. daļa)

x

Pierakstīties jaunumiem