Чрезвычайные занятия, посвященные переходу Гуру в Макара и его предстоящему состоянию Нича नीच, а также его влиянию на все Лагна लग्न. Как определить время совершения событий. Гочара गोचर – древние секреты транзита Грах (часть 3-я) – Šivas Centrs

Ārkārtas nodarbības, kas veltītas Guru pāriešanai Makarā un viņa nākamajam Nīča stāvoklim नीच, kā arī viņa ietekmei uz visām Lagnām लग्न. Kā noteikt notikumu laiku. Gočara गोचर – Grahu tranzīta senie noslēpumi (3. daļa)

x

Pierakstīties jaunumiem