Дāнтā Шāстра – неизвестное о зубах и уходе за ними. Мукха Сāмудрика Шāстра – о чем говорят зубы человека – Šivas Centrs

Dāntā Šāstra – nezināmais par zobiem un to kopšanu. Mukha Sāmudrika Šāstra (cilvēka pētīšana pēc sejas) - zobu nozīme