Рточаара и Динаачара – древние аюрведические секреты здоровья. Как жить в соответствии с сезонными и суточными ритмами. Рточаара – сезонный ритм (Часть 5-я) – Šivas Centrs

Rtočāra un Dināčāra - senie jurvēdas veselības noslēpumi. Kā dzīvot saskaņā ar sezonas un diennakts ritmiem (5. daļa)