Правильное использование специй в Аюрведе. तिक्तगन्धा Тиктагандха – разновидность черной горчицы, используемой в аюрведе и Вьянджана или карри (Часть 18-я) – Šivas Centrs

Pareiza garšvielu izmantošana Ajurvēdā. तिक्तगन्धा Tiktagandha - melno sinepju paveids, ko izmanto ajurvēdā un Vjandžana vai karijs (18. daļa)