Чрезвычайное занятие, посвященное переходу Шанайшчара из Вришчика в Дхану и его мистическим Нади Джйотиша аспектам. Упайи (Часть 5-я) – Šivas Centrs

Ārkārtas nodarbība, kas veltīta Šanajščara pārejai no Vriščikas Dhanu un tās mistiskiem Nādī Džjotiša aspektiem. Upājas (5. daļa)