Kalarippajattu – Šivas Centrs

Kalarippajattu

KALARIPPAJATTU - TANTRA JOGAS DAĻA. KARA MĀKSLU MĀTE

Kalarippajattu ir gadu tūkstošiem sena cīņu māksla un tantriska cilvēka pilnveidošanās sistēma, kuras saknes meklējamas Dhanurvēdā (Vēdiskajos kara mākslas rakstos) un mutiskajās skolotāju tradīcijās, kas pastāvēja, pirms tika pierakstīta Dhanurvēda, kā arī citās senajās zinātnēs par cilvēka fizisko un smalko ķermeni, cilvēka psiholoģiju un lomu Visumā. Tā balstās uz 96 Tatvām(pamatprincipiem), no kā Šivas un Šakti mūžīgajā dialogā ir veidots visums. «Kalarippayat» burtiski nozīmē «treniņa vieta / vingrinājums» un termins «Kalari» var tikt lietots, gan lai apzīmētu vingrinājumu, gan pašu vietu, kur tas tiek veikts. Kalarippajattuir cieši saistīts ar Jogu un Ajurvēdu ar savu specifisko dziedināšanas sistēmu «Kalari Čikitsa» — visi meistari ir speciālisti Ajurvēdā, pārzin visus Marmapunktus un Nadi cilvēka ķermenī. apguve iekļauj sevī sajaukumu no Jogas, kara mākslas, Tantras un dejas.

Kalarippajattu ir gadu tūkstošiem sena cīņu māksla un tantriska cilvēka pilnveidošanās sistēma, kuras kalarisaknes meklējamas Dhanurvēdā (Vēdiskajos kara mākslas rakstos) un mutiskajās skolotāju tradīcijās, kas pastāvēja, pirms tika pierakstīta Dhanurvēda, kā arī citās senajās zinātnēs par cilvēka fizisko un smalko ķermeni, cilvēka psiholoģiju un lomu Visumā.

Puranās jeb Vēdiskajos mītos ir teikts, ka šīs cīņu mākslas pirmavots ir Šiva Dievība jeb tas Visuma vienotās apziņas aspekts, kas simbolizē un iemieso sevī augstāko apziņas transformāciju. Šiva nodeva šīs zināšanas Parašurāmam (viena no Višnu inkarnācijām) un svētajam Riši Agastjam, kuriem bija ilgi un sūri jāizpelnāsŠivas labvēlība, lai saņemtu no viņa zināšanas par kaujas mākslām. Parašurāma un Riši Agastja nodeva savas zināšanas tālāk īpaši izvēlētiem mācekļiem. Pēc tam gadu tūkstošu gaitā šīs zināšanas tika saglabātas un nodotas tālāk līdz pat mūsdienām. Visi ilgstošie Kalarippajattu praktizētāji atzīst, ka šai mistiskajai disciplīnai ir augstāks dievišķs pirmsākums — arī kristieši, musulmaņi un citu iekšējās izaugsmes ceļu sekotāji.

Agrāk Kalarippajattu bija jāapgūst visiem bērniem no 7 gadu vecuma — gan zēniem, gan meitenēm (meitenes pēc pubertātes sasniegšanas varēja izvēlēties, vai vēlas mācīties tālāk). Kalarippajattupārzināja arī mūki un priesteri, kuri dzīvē vienmēr pieturējās pie Ahimsas jeb nevardarbības principa, bet pilnīgas bezizejas gadījumā varēja pastāvēt gan par sevi, gan par saviem tuviniekiem un citiem sabiedrības locekļiem. Šādi svētie cīnītaji ir aprakstīti arī Mahabharatā un citās Puranās.

kalariPēdējos gadsimtos visvairāk Kalarippajattu skolotāju un speciālistu ir saglabājies Indijas dienvidu štatā Keralā.

Pateicoties Kalarippajattu lietpratējiem, Keralas štats vienmēr ir varējis atvairīt to neskaitāmo okupētāju uzbrukumus, kas ne reizi vien pārņēma savā varā lielāko daļu Indijas — arī portugāļu, musulmaņu sultānu un britu impērisko karaspēku ofensīvu. Kerala nekad netika pievarēta ar fizisku spēku — galu galā tā krita korumpētu nodevēju dēļ, kurus uzpirka briti. Pēc britu varas nostiprināšanas, Kalarippajattutika aizliegts un esošajiem skolotājiem nācās to saglabāt un pasniegt slepus. Pēc tam Kalarippajattupiedzīvoja vairākas «atdzimšanas» un «pagrimumus». Daļa zināšanu tika zaudēta, bet par laimi daudz kas ir arī saglabājies un tiek pasniegts vēl šobaltdien.

Gan senatnes, gan mūsdienu Kalarippajattu interesentu loks neaprobežojas tikai ar kareivjiem, jogiem un austrumu cīņu mākslu entuziastiem. Kā jau minēts, agrāk šo cīņu un sevis pilnveidošanas mākslu bija jāzina visiem jau no bērna kājas. Turklāt Kalarippajattu bija arī neatņemama tradicionālo Indijas deju apguvēju mācību programmas sastāvdaļa, jo, ilgstoši apgūstot Kalarippajattu, cilvēkam veidojas īpaša sevis izjūta telpā — īpaša muskuļu darbība, koordinācija un apkārtnes uztvere. Līdz ar to tiek vairotas sekmes jebkurā fiziskā aktivitātē. MūsdienāsKalarippajattu svētīgo ietekmi novērtē arī profesionāli cīņu sportu pārstāvji daudzās pasaules malās — papildinot treniņu programmas ar Kalarippajattu elementiem, viņi kļūst sekmīgāki savās cīņu disciplīnās un ātrāk virzās augšup pa karjeras kāpnēm un turnīru rangiem.

Ar ko tad Kalarippajattu ir tik īpašs un atšķirīgs? Viena no galvenajām Kalarippajattu priekšrocībām ir tāda, ka cilvēka attīstīšanas pamatā esošās zināšanas skar daudz plašākas jomas kā tikai fizioloģiju un reakcijas treniņus. Kalarippajattuattīsta ne tikai cilvēka fizisko ķermeni, bet ļoti lielā mērā pilnveido un līdzsvaro arī smalko jeb enerģētisko cilvēka uzbūves sistēmu. Kalarippajattu lietpratēji pārzina Nadi (enerģētiskos kanālus), Čakras(enerģētiskos centrus jeb mezglus), Marma Čikitsu (enerģētiskos krustpunktus uz cilvēka ķermeņa), Tridoša Vidju(cilvēka enerģētiskās uzbūves trīs galvenās konstitūcijas), Šiva un Šakti principus (tā dēvēto Visuma vīrišķo un sievišķo enerģiju līdzsvaru), Dhjanu (cilvēka meditatīvos apziņas stāvokļus), kā arī enerģētiski šamanisko saikni ar dzīvnieku pasauli, kas ilgstošas prakses laikā ļauj iegūt noteiktas dzīvniekiem raksturīgas spējas un instinktus.

kalariŠīm bezgalīgi plašajām zināšanām ir daudzējāds pielietojums Kalarippajattu apguves ietvaros.

  •  Pirmkārt, tās tiek izmantotas, lai maksimāli sekmētu un optimizētu fiziskā ķermeņa attīstību, jo ķermeņa kustības un vingrinājumi, kas tiek veikti saskaņā ar pareiziem enerģētiskajiem principiem, liek muskuļiem un saitēm darboties ar daudz optimālākuPrānas (iekšējās smalkās enerģijas) pielietojumu — ķermenis iemācās attīstīties, tērējot mazāk spēka un mazāk nogurdinot cilvēku. Ātri vien cilvēks pat «uzlādējas» un gūst spēku, veicot it kā šķietami nogurdinošus un sarežģītus vingrojumus un paņēmienus. Šis «lādiņš» saglabājas dienām ilgi un ilgstošu treniņu rezultātā ikdienā kļūst aizvien jūtamāks un noderīgāks. Tam ir arī terapeitiska un ķermeni atveseļojoša ietekme.
  • Otrkārt, līdzsvarojot smalkās cilvēka uzbūves struktūras, līdzsvarojas arī cilvēka psihe — gausi, laiski un nepārliecināti cilvēki ātri vien kļūst dzīvīgāki, mundrāki un iekšēji daudz spēcīgāki, bet pārmērīgi agresīvi un «ugunīgi» ļaudis kļūst adekvātāki un rāmāki. Citiem vārdiem sakot, tiek spēcināta un līdzsvarota gan miesa, gan gars. Mūsu ilgstošie mācekļi jau ir spējuši pārliecināties, ka kritiskās konfliktu situācijās problēmas atrisināšanai pietiek ar šo iekšējo gara spēku vien. Tāpat šāds iekšējais balanss dod cilvēkiem vairāk miera un gandarījuma dzīvē, kā arī savādāku un pilnvērtīgāku izpratni par notikumiem visās dzīves jomās.
  • Treškārt, šis enerģētiskais līdzsvars nodrošina arī cita līmeņa saikni ar apkārtējo vidi un cilvēkiem — tiek iegūtas spējas ļoti savlaicīgi just bīstamu notikumu izveidošanos un gaidāmo norisi. Tādējādi, cilvēks jau savlaicīgi zina, kas gaidāms un kā jāreaģē, bieži pat nepaspējot to loģiski pārdomāt. Saasinās arī fiziskās maņas — cilvēki iemācās vairāk redzēt, dzirdēt un sajust. Te nāk talkā arī zināšanas par tā saucamo dzīvnieku pozu šamanisko ietekmi. Daudz vairāk interesanta par to varat uzzināt mūsu nodarbībās.
  • Visbeidzot, izpratne par savu enerģētisko uzbūvi sniedz arī pilnīgāku priekšstatu par citu cilvēku ķermeņa īpatnībām. Tas ļauj uzzināt, kā nepieciešamības gadījumā ātrāk un efektīvāk neitralizēt pretinieku (kādā veidā ietekmēt konkrētas ķermeņa vietas un Marmas jeb enerģētiskos krustpunktus), kā arī iegūt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, lai spētu reanimēt neitralizēto pāridarītāju, neaizsūtot viņu viņsaulē, vai savlaicīgi palīdzētu, teiksim, nelaimes gadījumos cietušiem cilvēkiem utml.

Īsumā apkopojot, Kalarippajattu sniedz cilvēkam dziļu un vienotu sava ķermeņa, enerģijas un apziņas uztveri un attīstību, līdz ar to nodrošinot arī pilnīgāku apkārtējās vides un cilvēku izjūtu.

kalari

Ne velti Kalarippajattu tiek uzskatīts arī par dinamisku meditāciju — aktīvu meditāciju par sevi Visumā un Visumu sevī. Arī šīs meditācijas mērķis ir Joga jeb Vienotība — vienotība ar sevi un gan saviem labvēļiem, gan nelabvēļiem. Esot vienotam gan ar vieniem, gan ar otriem, pret abiem ir iespējams adekvāti reaģēt.  Šīs nebūt nav vienīgās unikālās un aizraujošās Kalarippajattu īpašības.

x

Pierakstīties jaunumiem