Šivas brauciens uz Indiju 2008. gada vasarā, kur viņš apmeklēja daudzus slavenus astrologus, mediumus un Svami – Šivas Centrs

Šivas brauciens uz Indiju 2008. gada vasarā, kur viņš apmeklēja daudzus slavenus astrologus, mediumus un Svami